Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи подземни съоръжения- 1 бр. тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатори 00702.23.418 по КККР на гр.

339
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ