Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжение-1 бр. тръбен кладенец,изграден на територията на ПИ с идентификатор 99087.17.41 район Горни Воден

243
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ