Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжение-един тръбен кладенец, изграден на територията на имот с КИ 00702.7.346 по КККР на гр. Асеновград

339
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ