Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжение- един тръбен кладенец, изграден на територията на имот с КИ 22839,44,28 по КККР на с. Долнослав,

100
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ