Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжение- 1 бр. тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 00702.23.25 по КККР на гр. Асеновград,

261
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ