СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

332
СЪОБЩЕНИЕ
 
ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Община Асеновград Ви съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 111, ал. 12 от Закона за горите (Предишна ал. 11- ДВ, бр. 67 от 2023г., в сила от 04.08.2023г.). Предоставяме справка с данните на всички регистрирани търговци по чл. 206 от Закона за горите на територията на община Асеновград в които се извършва търговия с дърва за огрев.
 

Валидно до: събота, 31 май 2025
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ