Съобщение за секции, устроени в сгради с повече от един етаж определени за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението във връзка с изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

311
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл. 10, ал. 1 и чл.235, ал.1 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 1328-НС от 25.08.2022 г. на ЦИК-София, предлагаме следните секции устроени в сгради с повече от един етаж, които да бъдат определени за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението, както следва:
 
  1. Секция № 170100017 в  ОУ „Ангел Кънчев“-Асеновград, пл.“Калоян“ № 1
  2. Секция № 170100029 в ОУ „Отец Паисий” - Асеновград, ул. „Христо Ботев” № 9
  3. Секция № 170100055 в ОУ „Н.Вапцаров”-Асеновград, ул. „Оборище” № 110
  4. Секция № 170100063 в ОУ „П.Волов”-кв.Долни Воден, ул. „Захария” № 36
 
Във връзка с чл.234, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че сме осигурили за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения с придвижването в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.,специализирана кола „Форд Транзит” Рег.№ РВ 3654 РК с подходяща платформа за инвалиди, като сме определили за целта-секция № 9 в град Асеновград, находяща се в Клуб на пенсионера на бул.”България” 25.
Заявки за помощ ще се приемат в изборния ден – 02.10.2022 г. /неделя/ от 07.00 ч. до 18.00 часа на телефони: 0331/20314 и 0331/20341 в сградата на Община Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf