Съобщение за Заповед № СОЗ-М-427/18.07.2022г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около 2 броя каптирани извори- КИ „Драганица 1“ и КИ- „Драганица 2“ в землището на с. Врата, общ.

67
Съобщение за Заповед № СОЗ-М-427/18.07.2022г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около 2 броя каптирани извори- КИ „Драганица 1“ и КИ- „Драганица 2“ в землището на с. Врата, общ. Асеновград, обл. Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване и Заповед № СОЗ-М-428/18.07.2022г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около 3 броя каптирани извори- КИ „Корита- Горен и Долен“ и КИ- „Кьошка“ в землището на с. Врата, общ. Асеновград, обл. Пловдив за питейно-битово водоснабдяване, с възложител „ВиК“ ЕООД Пловдив, във връзка с въвеждане в СОЗ забрани и ограничения в пояси I-ви, II- ри /общ с пояс III-ти/.
 

Валидно до: петък, 05 август 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ