Списък на населените места, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства в Община Асеновград на 27.10.2019г.

818
На основание Указ № 166/16.07.2019 г. на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. и във връзка с § 17, ал. 1 и § 153 от ПЗР на Изборния кодекс, в Община Асеновград ще се произведат избори за кметове на кметства в 12 населени места, както следва:
 
Списък на населените места, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства в Община Асеновград на 27.10.2019г.
 

област

община

населено място

брой население

код

име

код

име

код

име

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

6029

С.БОЯНЦИ                

1621

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

31108

С.ЗЛАТОВРЪХ             

382

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

32341

С.ИЗБЕГЛИИ              

674

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

32398

С.НОВИ ИЗВОР            

356

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

37633

С.КОЗАНОВО              

533

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

38385

С.КОНУШ                 

603

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

43298

С.ЛЕНОВО                

355

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

49309

С.МУЛДАВА               

1652

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

51127

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ       

740

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

69273

С.СТОЕВО                

744

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

72789

С.ТОПОЛОВО              

2700

16

ПЛОВДИВ                 

1

АСЕНОВГРАД              

80437

С.ЧЕРВЕН                

556

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ