Справка по чл.42 от Наредбата за планиране на социалните услуги относно: Приемане на Анализ на потребностите и предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

221
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ