СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

359
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. за всички български граждани.
 
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
 
  • По електронен път:
Проверка на местонахождението на секцията за гласуване в Република България се осъществява през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ на следния линк:
https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml
Системата показва данни за имената на заявителя, ЕГН и адрес на избирателната секция, в която лицето е включено в избирателния списък и трябва да гласува.
 
  • Чрез SMS:
Изпраща се SMS на единен номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператори (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите на 2 октомври 2022 г., за въведения ЕГН.
 
  • Чрез стационарен или мобилен телефон безплатен за цялата страна:
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна. След набиране и предоставяне на ЕГН, оператор уведомява за номера и адреса на секцията.
 
 
Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата: https://regna.grao.bg/.
Последна промяна:
Свалете в pdf