СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБЪЛГАРИЯ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

559

Община Асеновград уведомява, че във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  • На място в общинската администрация в работни дни от 8.00 до 17.00 часа
  • На телефон в Община Асеновград - тел: 0331/ 20 242,0331/  20 320, за справка в работни дни;
  • Чрез SMS:
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Последна промяна:
Свалете в pdf