Стартира преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

472
В изпълнение на чл.4, ал.4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Община Асеновград информира, че в периода 22.11.2022г – 02.12.2022г. на територията на Община Асеновград ще се извърши преброяване на безстопанствените кучета  и оценка на популацията, по методика, утвърдена от Кмета на Община Асеновград и препоръчана в Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Преброяването ще се осъществи от представители на Община Асеновград, отдел „Екология и околна среда“, както следва: Кети Ицова – главен експерт, Адриана Терзиева – старши инспектор, Елена Янкова – старши инспектор, Марияна Николова – инспектор ДДООС, Тонка Атанасова – инспектор ДДООС, Румяна Асенова – инспектор ДДООС, Иванка Атанасова – инспектор ДДООС, съвместно с представители на НПО „Дай лапа“ при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ.

Валидно до: петък, 02 декември 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ