Уведомление относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на 16.05.2019 г. и 17.05.2019 г. в м. Чалтика и м. Кацаря, общ. Асеновград

106
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
от фирма „Блуплан“ ЕООД

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме, че на 16.05.2019 г. 06:00 до 11:00 часа и от 18,30 до 21,00 часа, ще се проведе третиране на НАХУТ, с препарат  Центурион Супер .

Местоположение на третирането: Блок Асеновград – Кацаря/610 дка, отстоящи от населеното място 2 500 м, отстояние от съседно селище – 2000 метра.

На 17.05.2019 г. от 06:00 до 11:00 часа и от 18,30 до 21,00 часа ще се проведе третиране на СЛЪНЧОГЛЕД, с препарат  Центурион Супер .

Местоположение на третирането: Блок Асеновград 2– Чалтика/145.3 дка, отстоящи от населеното място 2 500 м, отстояние от съседно селище – 2000 метра.

Необходимо е всичики собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.


Валидно до: събота, 18 май 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ