Уведомление относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на 20.05.2019 г. и 07.06.2019 г. надлъжно на железопътната линия в междугарията на Крумово - Асеновград

343
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
 
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от фирма РП Енергосекция Пловдив към ДП“НКЖИ“ Поделение, „Електроразпределиение“ София
 
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
 
Ви уведомяваме, че от 20.05.2019 г. до 07.06.2019 г. от 08:00 до 16:45 часа, ще се проведе третиране на превели с препарат за растителна защита/препарат – НАСА 360 СЛ.
 
Местоположение на третирането: Надлъжно на железопътната линия в междугарията – Крумово – Асеновград.
 
Необходимо е всичики собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.

Валидно до: петък, 07 юни 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ