Уведомление относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в района на ЖП гара - Асеновград

135

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме, че от 20.05.2019 г. – 22.05.2019 г. от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка ) ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели  по обектите на железопътната инфраструктура ( гари и спирки ) на територията на Управление на движението на влаковете и гаровата дейност /УДВГД/ - Пловдив, гара - Асеновград, с продукт за растителна защита/ препарат – НАСА 360 СЛ.

Активно вещество 360 г/л глифозит, с партиден № А2610917, дата на производство 10.2018 г. Производител/вносител на препарата е „Агрия“ АД, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, тел. за връзка: 032/ 273 500

Необходимо е всичики собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.

 


Валидно до: сряда, 22 май 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ