За вас работодатели

881
Агенция по заетостта
Дирекция Бюро по труда  Асеновград
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ през май 2015 г., както следва:
 
Насърчителни мерки за заетост и обучение
Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат на безработни младежи до 29 годишна възраст  (чл.36, ал.1 от ЗНЗ)
6938,00
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки/осиновителки/ с деца от 3 до 5 – годишна възраст  (чл.53а от ЗНЗ)
4856,00
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград, ул. „Изложение” № 6, стая № 102, 111тел., 0331 / 6 3233,6 27 33,
Краен срок за приемане на документи 28.05.2015 г.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ