За вас работодатели

949
Агенция по заетостта
 
Дирекция Бюро по труда Асеновград
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори по НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” и НП”Помощ за пенсиониране” по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ .
 
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград, ул. „Изложение” № 6, стая № 101, 102, 105, 106, 107 и 108 или на тел. 0331 / 6 27 33, 6 3233, 6 40 63.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ