Заповед на кмета на Община Асеновград № A-880/ 09.05.2019 г. относно забраната за продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и на други обществени места на територията на град Асеновград

578
ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ   ПЛОВДИВ
 

ЗАПОВЕД

№ А-880

гр. Асеновград, 09.05.2019 година

 
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., на основание чл. 44, ал.1, т.4 от ЗМСМА и  Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Асеновград за осигуряване на нормална обстановка 
 
З А Б Р А Н Я В А М:
 
Продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и на други обществени места на територията на град Асеновград от 20.00 ч. на 25.05.2019 г. /събота/ до 08.00 ч. на 27.05.2019 г. /понеделник/, с изключение на предварително планирани сватбени и семейни тържества.
 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на собствениците и отговорниците на съответните магазини и заведения на територията на община Асеновград и на Районно управление на МВР – Асеновград. 
 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов – секретар   на Общината.
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал: /п/
Пенка Кисова – началник на отдел „Правен”
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ