Селища в общината

В състава на общината влизат 28 населени места - селата /Бачково, Боянци, Бор, Врата, Горнослав, Добростан, Долнослав, Жълт камък, Златовръх, Избегли, Нови извор, Козаново, Конуш, Косово, Леново, Лясково, Мостово, Мулдава, Новаково, Нареченски бани, Орешец, Патриарх Евтимово, Стоево, Сини връх, Тополово, Три могили, Узуново, Червен/, в това число 13 кметства.


Кв. Долни Воден

Кв. Долни Воден

Младши експерт "АОН":
Медиха Кадирова

Пощенски код: 4250
Тел.: 0331/ 49224

с. Бачково

с. Бачково

Кмет:
Христо Атанасов Калчев

Пощенски код: 4251
Тел.: 03327/ 2388

с. Бор

с. Бор

Специалист "АОН":
Али Алиев

Пощенски код: 4233
Тел.: 03344/

с. Боянци

с. Боянци

Кмет:
Димитър Йорданов Димитров

Пощенски код: 4246
Тел.: 03349/ 2232

с. Горнослав

с. Горнослав

Кметски наместник:
Ели Любомирова Корбетова

Пощенски код: 4253
Тел.: 03325/ 2600

с. Долнослав

с. Долнослав

Кмет:
Иван Николов Костов

Пощенски код: 4254
Тел.: 03328/ 5224

с. Добростан

с. Добростан

Обслужва се от кметски наместник с. Орешец:
Илия  Славов

Пощенски код: 4256

с. Жълт камък

с. Жълт камък

Кмет:
Рефика Сабри Рамадан

Пощенски код: 4298
Тел.: 03344/ 2319

с. Златовръх

с. Златовръх

Кмет:
Петър Ставрев Петров

Пощенски код: 4264
Тел.: 03322/ 2228

с. Избеглии

с. Избеглии

Кмет:
Йордан Славчев Райчев

Пощенски код: 4269
Тел.: 03324/ 2225

с. Козаново

с. Козаново

Кмет:
Атанас Димитров Тянев

Пощенски код: 4248
Тел.: 03343/ 2221

с. Конуш

с. Конуш

Кмет:
Кирил Кузманов Балджиев

Пощенски код: 4268
Тел.: 03341/ 2225

с. Леново

с. Леново

Кмет:
Борис Запрянов Ангелов

Пощенски код: 4261
Тел.: 03347/ 2221

с. Лясково

с. Лясково

Старши специалист "АОН":
Михаела Камбарова

Пощенски код: 4238
Тел.: 03345/ 2222

с. Мостово

с. Мостово

Кметски Наместник:
Веско Райчев Желев

Пощенски код: 4257
Тел.: 03325/2321
с. Мулдава

с. Мулдава

Кмет:
Алиосман Расим Топал

Пощенски код: 4249
Тел.: 03346/ 2223

с. Новаково

с. Новаково

Кмет:
Милен Николов Димирев

Пощенски код: 4262
Тел.: 03344/ 2221

с. Нови Извор

с. Нови Извор

Кмет:
Айнур Сейдулов Нешадов

Пощенски код: 4265
Тел.: 03340/ 2225

с. Орешец

с. Орешец

Кметски наместник:
Илия Христозов Славов

Пощенски код: 4255
Тел.: 03320/ 2221

с. Стоево

с. Стоево

Кмет:
Сафет Салимехмед Халибрям

Пощенски код: 4266
Тел.: 03322/ 2214

с. Тополово

с. Тополово

Кмет:
Йордан Янков Дичев

Пощенски код: 4260
Тел.: 03321/ 2244

с. Три могили

с. Три могили

Кметски наместник:
Рафет Шукриев Мухтаров

Тел.: 03344/ 389
Пощенски код: 4263
с. Узуново

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък:
Рефика Рамадан

Пощенски код: 4237

с. Червен

с. Червен

Кмет:
Атанас Йорданов Игнатов

Пощенски код: 4252
Тел.: 03325/ 2221

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ