Кв. Долни Воден

Кв. Долни Воден

Обслужва се от Младши експерт "АОН":
Медиха Нешет Кадирова

Пощенски код: 4250
Тел.: 0331/ 49224


Кв. Долни Воден, гр. Асеновград
Кв. Долни Воден се намира северозападно от гр. Асеновград, в подножието на северните склонове на Родипите. От него се открива прекрасна гледка към планината и гр. Асеновград.Той граничи на юг – кв. Горни Воден, на изток – гр. Асеновград, на север- гр.Куклен, на запад – Родопите.
По данни от последното преброяване от 2001 г. броя на жителите на кв.Долни Воден е около 7 000 .
Благоприятните климатични условия, природните красоти и месторазположението на границата между планината и равнината, са главните фактори за появата и развитието на културен живот на територията на Община Асеновград и в частност на кв. Долни Воден.
 
Условията за живот тук са прекрасни и са привличали вниманието и погледите на хората от древни времена до сега.
 
В околностите му са намерени останки, които свидетелстват, че тук са живели хора от раннните периоди от развитието на човечеството.
 
Такива са намерени археологически находки в м. ”Курт кале”.
 
Под ръководството на проф.Детев са открити религиозни култови статуи, уреди за примитивно земеделие и други.
 
Част от същите са предадени в археологическите музеи в гр.Асеновград и гр.Пловдив
 
От имената на древни селища в околностите на квартала са останали някои наименования на местностти „Захария” и „Вигла” и други.
 
До 1897 г. селището е било населено само с мюсюлманско население.
 
Първите преселници – християни са от с. Яворово.
 
Тук се заселват семействата на Петко и Трендафил Чанчеви. Непосредствено след тях се заселват и братята Иван и Петко Маркови и т.н., както и преселници от с.Наречен , с.Югово и с.Милково.
 
И така вследствие на миграцията до 1912 г. в селото преобладава християнското население.
 
Интерес за посетителите представляват вековните чинари в центъра на квартала , обявени със Заповед № 6896/19.12.1949 г. за защитен вид; трите бряста /полски/ обявени със Запвед №1571/20.05.1976 г. и вековните чинари в м.”Камара” .
 
Ежегодно в м.”Камара” под вековните чинари се извършва традиционен молебен за дъжд , който се посещава от хиляди гости.
 
Под вековните чинари в центъра на кв.Долни Воден е построен паметник на загиналите за свободата на отечеството.
 
Непосредствено до квартала на мястото на старо езическо оброчище е построен параклис „Св. Георги„
 
Всекидневно минаващите пътници се спират за отдих и да запалят по свещичка.
 
Често посещаван от екскурзианти и богомолци от цялата страна е новопостроения параклис „Св. Мина”.
 
Заедно с храм „Св. Св. Кирил и Методий” образуват религиозен комплекс, който задоволява интересите на посетителите.
 
В кв.Долни Воден е построен и друг религиозен храм – Просторна Джамия, в която ежедневно всички вярващи мюсюлмани извършват своите молитви.
 
Всичко това се намира само на 15 км. От гр. Пловдив и е удобно за посещение и отдих красиво кътче от нашата Община Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Косово

Обслужва се от кмета на с. Нареченски бани: Димитър Бакалски Пощенски код: 4240 Тел.: 03342/ 2250

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Мюмюн Шаиб Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ