Кв. Горни Воден

Кв. Горни Воден
 

Обслужва се от Старши експерт "АОН":
Ваня Делева

Пощенски код: 4247
Тел.: 0331/ 49325


Кв. Горни Воден, гр. Асеновград

 
Кв. Горни Воден е едно от най – старите селища в Пловдивска област, възникнало още през трако – римската епоха. През хилядолетната си история то е преживяло много катаклизми, променяло е местоположението и етническия си състав. Тук имал свой замък Григорий Бакуриани, главнокомандващ войските на Византийската империя в Европа, построил Бачковския манастир. Освен крепостта „Воден”, създадена през V в., забележителност в историческо, архитектурно и художествено отношение е манастирът „Свети Кирик”, преустроен в наши дни в база на Международния съюз на архитектите.
 
В квартала и близо до него има две църкви и десет параклиса, без да се броят тези на манастира „Св. Кирик”. През великите пости в църквата „Св. Богородица Успение” се стичат много богомолци за празника „Златна ябълка”. Това е празник, единствен по рода си в цяла България.
 
Векове наред Горни Воден се явявал средище на няколко околни села. Като негова махала преди около 400 години възниква Долни Воден. През 1986 г. Горни Воден е присъединен като квартал към град Асеновград.
 
Горни Воден е и едно от малкото селища в страната, чието гръцко население през 1924 г. се изселило напълно и на негово място идват преселници от Тракия и Македония.
 
В центъра на квартала се откроява сградата на училището, построена през 1906 г., в която и до днес учат децата.
 
Читалището „Св. Св. Кирил и Методий” е основано през 1935 г. То няма вековна история, но има богата и разнообразна дейност. На неговата сцена за пръв път показва свои акробатични номера световноизвестният цирков артист, неколкократно записван в Книгата на Гинес – Георги Кехайов, роден в Горни Воден през 1938 г. Неговата дъщеря Деспина (1972 – 2004 ) още 15 – годишна поставя световен рекорд с въртене на обръчи около кръста си и е вписана също в Книгата на Гинес.
 
Информацията е почерпена от книгата на Никола Филипов "Воден през вековете" - 1996 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Сабри Наимов Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

с. Три могили

Кметски наместник: Рафет  Мухтаров Тел.: 03344/ 389 Пощенски код: 4263

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ