с. Бор

с. Бор

Обслужва се от Специалист "АОН":
Али Феимов Алиев

Пощенски код: 4233
Тел.: 03344/


Село Бор е китно и красиво село, което се намира на 42 км от гр. Асеновград и на 1200 м надморска височина в района на Родопите. Разположено е на около 10 км от скалния феномен "Беланташ".

По предание, на местните жители, селото датира от 1400 година. Първите преселници са били скотовъдци.

Някога в селото е имало около 60 къщи. Населението е било изключително мюсюлманско, като основният поминък са били отглеждането на тютюн и скотовъдството. През годините повечето жители са се преселили в гр. Асеновград и околните населени места.

Село Бор е електрофицирано и водоснабдено през 1967 година.

Село Бор се намира в подножието на връх Сини връх – 1537 м надморска височина.

Голямото предимство на този район е уникалната красива природа, която дава възможност за развитие на селски и ловен туризъм.

В близост до с. Бор се намира ловното стопанство „Кормисош“, в което се срещат диви прасета и мечки.

В момента голяма част от старите къщи се реставрират.

Населението на населеното място по настоящ адрес е 11 души, към 15.12.2020 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Косово

Обслужва се от кмета на с. Нареченски бани: Димитър Бакалски Пощенски код: 4240 Тел.: 03342/ 2250

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Мюмюн Шаиб Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ