с. Орешец

с. Орешец

Кметски наместник:
Георги Тянев

Пощенски код: 4255
Тел.: 03320/ 2221


Село Орешец се намира в централната част на северните Родопи и отстои на 40 км от град Пловдив и на 23 км от град Асеновград.
 
Първите документални исторически данни за съществуването на селото датират от 1576г. Село Орешец е споменато в документите на Конушенската околия.
 
Село Орешец се намира на кръстопът, свързващ селата Мостово /от където се минава за Белинташ и Кръстова гора/ и Добростан /пътят за Марциганица и Бачковския манастир/.
 
На югоизток от село Орешец се намира връх Драганица. Името му идва от местен състоятелен земевладелец Драгия, който бил скотовъдец и склоновете под върха били негова собственост.
 
В района на село Орешец се помнят 10 параклиса и църкви. В селото има църква - “Св. Никола”.
 
Селото е водоснабдено, има изградена канализационна и телекомуникационна мрежа.
 
През селото всекидневно минава автобус за съседните села.
 
Голямо преимущество на този район е, че до голяма степен той е недокоснат и незамърсен от човешките дейности. Естествената и уникална природа е предпоставка за развитието на еко туризъм, който може да бъде интегриран и с други видове туризъм. Пътищата и пътеките на полегатите склонове на тази част на Родопите откриват чудесна възможност за велотурове. Налице е потенциал за развитие на орнитоложки туризъм. Разнообразният релеф, благоприятният климат, липсата на опасни животни, предлагат на любителите на приключения възможности през цялата година. Спелеоложкият туризъм също има бъдеще тук.
 
Със своята девствена и чудно красива природа, със своя богат дивечов парк, село Орешец е подходящо както за екологичен и селски, така и за ловен туризъм. В близост до село Орешец е и местността Царичин връх. По този път е минал цар Борис ІІІ, когато е носил на Кръстова гора кръста, подарен в знак на благодарност за изцеряването на неговата сестра.
 
Село Орешец събужда любопитството на много хора, попаднали случайно в него. Много от тях, след кратък захлас, купуват къщи и така започва новият живот на Орешец. Много хора вече реставрират своите собствени къщи и благодарение на тях селото възкръсва!

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Сабри Наимов Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

с. Три могили

Кметски наместник: Рафет  Мухтаров Тел.: 03344/ 389 Пощенски код: 4263

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ