с. Стоево

Кмет:
Айше Мехмед

Пощенски код: 4266
Тел.: 03322/ 2214


ГЕОГРАФИЯ

Село Стоево е китно селце, което се намира на 13 километра от Асеновград в югозападна посока. Съседни населени места са с. Златовръх и с. Мулдава.
Надморската височина е 283 метра. Климатът е умерено-континентален. Почвата е канелено-горска. Релефът е почти равнинен.
Добрите почвени и климатични условия дават възможност за отглеждането на почти всички земеделски култури.
Южно от селото започва сравнително млад горски масив на площ от 1700 декара.
През селото преминава река „Луда Яна", а река „Сушица" е граница със землището на с.Златовръх.
В землището на селото са изградени 5 водоема, които до скоро се използваха основно за напояване, но през последните години се зарибяват.
Населението наброява 720 жители, от които 61 постоянно живеят извън България. Състои се от две етнически групи- българи и етнически турци, които живеят в добросъседство и разбирателство.
 

ИСТОРИЯ

По предания от местни жители селото е създадено около 1700 година. Първоначално е било заселено изцяло с турци, които до 1900 година се изселват в Турция и Гърция. Някои от тях продават имотите си на българи, други ги изоставят.Първите нови заселници са българи от съседните Горнослав и Долнослав.До 1934 година селото носи името Дурат-Нова махала, което произлиза от турското „дур" в превод „стой". От 1957 година започва изселване на българското население към градовете и основно в Асеновград.Почти от тогава започват да пристигат и първите нови заселници мюсюлмани основно от селата Средска, Кадънка и други попаднали в чашката на язовир „Боровица" в община Черноочене. Сега в селото живеят 53 българи и 667 етнически турци. Средната възраст на населението е около 50-55 години. Миграция няма.
 

ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Първото училище в селото е открито през 1911 гойна. То се е помещавало в съществуващата тогава джамия. С нарастване на населението се е наложило построяването на ново, което е завършено и открито през 1941 го дина. До 1950 година в училището се е учило до 4 отделение, а после става основно училище. От 1978 година в училището учат деца до 4 клас.
В селото има детска градина. До преди 10-12 години децата бяха разпределени в две групи по 12-14. През последните години с намаляване на раждаемостта има една група от 15-17 деца.
Село Стоево е самостоятелна административна единица. Има кметство и избира кмет. В селото има църква построена 1941 година, която с помощта на дарители през последните години се реконструира.
През 1994 година започна строеж на мюсюлманска джамия, който приключи през 2005 година.
 

ИКОНОМИКА

В селото въпросът с безработицата е почти решен. По-голямата част от населението е заето в шивашката и строителната промишленост в Асеновград. На територията му има фирма за производство на чорапи, шивашки цех и цех за производство на изделия от стъклопласти.
В момента се изграждат 15 дка оранжерии за целогодишно производство на краставици и домати.
Част от населението е заето и в селското стопанство. Отглежда се около 440 броя едър рогат добитък и 580 броя овце. От растениевъдството е застъпено отглеждането на пшеница, тютюн, фасул и краставици "корнишони".
 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Интерес представляват двете тракийски могили, които за съжаление са почти унищожени от иманяри.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Сабри Наимов Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

с. Три могили

Кметски наместник: Рафет  Мухтаров Тел.: 03344/ 389 Пощенски код: 4263

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ