с. Стоево

с. Стоево
Кмет:
Ибрям Мустафа Шабан

Пощенски код: 4266
Тел.: 03322/ 2214


ГЕОГРАФИЯ
Село Стоево е китно селце, което се намира на 13 километра от гр. Асеновград в югозападна посока. Съседни населени места са с. Златовръх и с. Мулдава.
Надморската височина е 283 метра. Климатът е умерено-континентален. Почвата е канелено-горска. Релефът е почти равнинен.
Добрите почвени и климатични условия дават възможност за отглеждането на почти всички земеделски култури.
Южно от селото започва сравнително млад горски масив на площ от 1700 декара.
През селото преминава река „Луда Яна", а река „Сушица" е граница със землището на с.Златовръх.
В землището на селото са изградени 5 водоема, които до скоро се използваха основно за напояване, но през последните години се зарибяват.
Населението наброява 661 души, към 15.12.2020 г. Състои се от две етнически групи - българи и етнически турци, които живеят в добросъседство и разбирателство.
ИСТОРИЯ
По предания от местни жители селото е създадено около 1700 година. Първоначално е било заселено изцяло с турци, които до 1900 година се изселват в Турция и Гърция. Някои от тях продават имотите си на българи, други ги изоставят.Първите нови заселници са българи от съседните Горнослав и Долнослав.До 1934 година селото носи името Дурат-Нова махала, което произлиза от турското „дур" в превод „стой". От 1957 година започва изселване на българското население към градовете и основно в Асеновград.Почти от тогава започват да пристигат и първите нови заселници мюсюлмани основно от селата Средска, Кадънка и други попаднали в чашката на язовир „Боровица" в община Черноочене. Сега в селото живеят 53 българи и 667 етнически турци. Средната възраст на населението е около 50-55 години. Миграция няма.
ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ
Първото училище в селото е открито през 1911 гойна. То се е помещавало в съществуващата тогава джамия. С нарастване на населението се е наложило построяването на ново, което е завършено и открито през 1941 го дина. До 1950 година в училището се е учило до 4 отделение, а после става основно училище. От 1978 година в училището учат деца до 4 клас.
В селото има детска градина. До преди 10-12 години децата бяха разпределени в две групи по 12-14. През последните години с намаляване на раждаемостта има една група от 15-17 деца.
Село Стоево е самостоятелна административна единица. Има кметство и избира кмет. В селото има църква построена 1941 година, която с помощта на дарители през последните години се реконструира.
През 1994 година започна строеж на мюсюлманска джамия, който приключи през 2005 година.
ИКОНОМИКА
В селото въпросът с безработицата е почти решен. По-голямата част от населението е заето в шивашката и строителната промишленост в Асеновград. На територията му има фирма за производство на чорапи, шивашки цех и цех за производство на изделия от стъклопласти.
В момента се изграждат 15 дка оранжерии за целогодишно производство на краставици и домати.
Част от населението е заето и в селското стопанство. Отглежда се около 440 броя едър рогат добитък и 580 броя овце. От растениевъдството е застъпено отглеждането на пшеница, тютюн, фасул и краставици "корнишони".
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Интерес представляват двете тракийски могили, които за съжаление са почти унищожени от иманяри.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Косово

Обслужва се от кмета на с. Нареченски бани: Димитър Бакалски Пощенски код: 4240 Тел.: 03342/ 2250

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Мюмюн Шаиб Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ