с. Тополово

с. Тополово

Кмет:
Ремзие Вели Коджаали

Пощенски код: 4260
Тел.: 03321/ 2244


Село Тополово е разположено в северното подножие на Родопа планина, на 18 км югоизточно от Асеновград. През селото минава пътят Асеновград-Кърджали. Над Тополово се издигат върховете Сини връх и Шилнестия камък, а на северозапад от селото, на Чолак дере, има изградени два микроязовира. В Тополово се събират две малки реки – Чинар дере и Тополовска река. На изток минава една трета река – Чатрачкото дере, която става приток на река Мечка. Населението на селото е смесено. По настоящ адрес то е 2 562 души, към 15.12.2020 г.  Старото име на селото е Тахталъ – турска дума, която произхожда от „тахта“, тоест място където се секат монети. В описанието на Пловдивската епархия се твърди, че в Тополово е било седалището на Левкийския епископ, основавайки се на превода на думата „топола“ на гръцки – левка. По други данни най-старото име на селището е Левка. Също така ценен принос за историята на село Тополово са откритите тук археологически находки. В околностите на населеното място са намерени множество сечива на труда, амфори, много златни монети от II-III век преди Христа, както и оловен византийски печат от Х-ХI век. Южно от Тополово има следи от стара крепост, смятана от някои историци за крепостта Констанция, пазила някога входа на Тополовския проход към вътрешността на Родопите. Тополово е най-голямото в община Асеновград.
 
В Тополово има училище и читалище, които предават и съхраняват културните традиции. В Тополово активно работи ОУ„Отец Паисий“, както и училищен отбор по волейбол за девойки към него. Културните традиции в селото се пазят от НЧ "Никола Й. Вапцаров-1894 г.".
 
Празникът на село Тополово се отбелязва в края на месец юли или началото на месец август в местността "Свети Илия“.
 
В селото има две църкви – "Св. Димитър“ и "Св. Св. Кирил и Методий", 17 параклиса и една джамия. Сред историческите забележителности в Тополово са римския мост и римския път, който минава през Тополовския проход и свързва населеното място със селата Загражден и Давидково.
 
Препитанието в село Тополово основно е чрез земеделие и животновъдство. Тук работят няколко млекопреработвателни фирми. На територията на селото функционират 12 производствени фирми, в това число земеделска кооперация, както и потребителска кооперация „Подкрепа“.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Косово

Обслужва се от кмета на с. Нареченски бани: Димитър Бакалски Пощенски код: 4240 Тел.: 03342/ 2250

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Мюмюн Шаиб Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ