с. Тополово

с. Тополово

Кмет:
Йордан Янков Дичев

Пощенски код: 4260
Тел.: 03321/ 2244


Село Тополово е разположено в северното подножие на Родопа планина, на 18 км югоизточно от Асеновград. През селото минава пътят Асеновград-Кърджали. Над Тополово се издигат върховете Сини връх и Шилнестия камък, а на северозапад от селото, на Чолак дере, има изградени два микроязовира. В Тополово се събират две малки реки – Чинар дере и Тополовска река. На изток минава една трета река – Чатрачкото дере, която става приток на река Мечка. Населението на селото е смесено. По данни от последното преброяване е около 2700 души. Старото име на селото е Тахталъ – турска дума, която произхожда от „тахта“, тоест място където се секат монети. В описанието на Пловдивската епархия се твърди, че в Тополово е било седалището на Левкийския епископ, основавайки се на превода на думата „топола“ на гръцки – левка. По други данни най-старото име на селището е Левка. Също така ценен принос за историята на село Тополово са откритите тук археологически находки. В околностите на населеното място са намерени множество сечива на труда, амфори, много златни монети от II-III век преди Христа, както и оловен византийски печат от Х-ХI век. Южно от Тополово има следи от стара крепост, смятана от някои историци за крепостта Констанция, пазила някога входа на Тополовския проход към вътрешността на Родопите. Тополово е най-голямото в община Асеновград.

В Тополово има училище и читалище, които предават и съхраняват културните традиции. В Тополово активно работи ОУ„Отец Паисий“, както и училищен отбор по волейбол за девойки към него. Културните традиции в селото се пазят от НЧ „Никола Й. Вапцаров-1894 г.“

Празникът на село Тополово се отбелязва в края на месец юли или началото на месец август в местността „Свети Илия“.

В селото има две църкви – „Св. Димитър“ и „Св. Св. Кирил и Методий“, 17 параклиса и една джамия. Сред историческите забележителности в Тополово са римския мост и римския път, който минава през Тополовския проход и свързва населеното място със селата Загражден и Давидково.

Препитанието в село Тополово основно е чрез земеделие и животновъдство. Тук работят няколко млекопреработвателни фирми. На територията на селото функционират 12 производствени фирми, в това число земеделска кооперация, както и потребителска кооперация „Подкрепа“.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Сабри Наимов Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

с. Три могили

Кметски наместник: Рафет  Мухтаров Тел.: 03344/ 389 Пощенски код: 4263

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ