с. Врата и с. Сини връх

с. Врата и с. Сини връх

Кметски наместник:
Райчо Димитров Тютюнджиев

Тел.: 03325/ 2321


С. Врата се намира на 32 км от гр. Асеновград, а с. Сини връх на 35 км. Населението наброява 40 души общо за двете села, предимно възрастни хора над 60 години. Кметство с. Врата обслужва и двете села. Основния поминък е земеделието – отглеждане на картофи, бобови насъждения, зеленчуци и др. Отглежда се едър и дребен рогат добитък. В момента се развива селския туризъм. Има построени туристически комплекси и в двете села, с около 30-40 легла, където на гостите се предлагат ястия от родопската кухня. В близост се намира известния скален масив “Беленташ”, който е защитен природен обект. Местността “Беленташ” е с научна, културна и естетическа стойност. Тя обхваща интересни скални оброзувания, пещери, извори и вековни гори. Местната флора и фауна е богата, разнообразна и интересна.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Косово

Обслужва се от кмета на с. Нареченски бани: Димитър Бакалски Пощенски код: 4240 Тел.: 03342/ 2250

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Мюмюн Шаиб Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ