с. Златовръх

с. Златовръх

Кмет:
Славка Голубятникова

Пощенски код: 4264
Тел.: 03322/ 2228


Днешното име на асеновградското село Златовръх произхожда от легенди за близкото възвишение „Хисарлъка“, където било скрито голямо златно съкровище. Според една от версиите на легендата, златното съкровище в „Хисарлъка“ е пренесено от Еней от Троя, когато градът пада опожарен и разграбен.

Старото име на селото е Арапово, което е било наследено от наименованието на старо турско селище, основано при завладяването на България от османлиите. За кратко, в периода от 1925 до 1934 година, то носи името „Света Неделя“, на близкия Араповски манастир „Св. Неделя“. От редица исторически документи се знае, че районът  на село Златовръх е населяван от древни времена. В границите на днешното село е разкрито селище още от новокаменната епоха. При разкопки са намирани сечива от камък, ножове, брадви и други характерни за тогавашната епоха предмети. Наличните данни сочат, че в близост е съществувало и селище през тракийската епоха. В селското землище са разположени над 10 надгробни тракийски могили, като най-голямата сред тях е могилата „Елан тепе“ –  висока е 25 м и с диаметър 50 м. Проведените през 1960 г. археологически разкопки на възвишението „Хисарлъка“ установяват наличие на тракийско присъствие, което предполага тукашното тракийско селище да се е намирало на това място, а разкритите дебели крепостни стени подсказват, че то или част от него е било укрепено.

През римската епоха върху укрепеното тракийско селище е била издигната крепост – кастел, която най-вероятно е била свързвана с минавал в близост стар път, недалеч от главната пътна артерия на Балканите – Via Diagonalis (Диагоналния път). Укреплението е просъществувало и през ранновизантийската епоха (IV-VI век). В местността „Хисарлъка“ са разкрити и старобългарски землянки, което свидетелства, че след влизането на тези земи в пределите на българската държава през първата половина на IX век, тук е съществувало българско селище.

Настоящото училище ОУ "Климент Охридски" и НЧ „Светлина” в село Златовръх са построени през 1929 г. чрез доброволния труд на местните жители. Първото училище е основано още по време на турското господство. Впоследствие децата са се учили на четмо и писмо в Араповския манастир, където е имало килийно училище, докато през 1929 г. са построени сегашното училище и читалище. Към днешна дата училището е основно ремонтирано с изолация, нова дограма, санитарни възли и парно отопление. В него учат около 120 деца, някои от които се извозват от съседните села с осигурен от Община Асеновград транспорт.

В село Златовръх има също и църква „Света Троица“, изградена още през 1850 г. Голямо влияние върху духовния живот и самосъзнанието на местното население упражнява и Араповския манастир „Света Неделя“, който се намира на по-малко от километър от селото. Той е основан още през 1856 г. и е един от малкото полски манастири, построен по време на турското господство. В миналото е посещаван от сподвижници на Левски и от участници в Хайдушкото движение. За всичко това свидетелства Кулата на Ангел Войвода в манастира, която в момента  е превърната в музей. Ежедневно манастирът е посещаван от много туристи. Той има и аязмо с лековита вода, която според преданията цери различни болести, най-вече свързани със зрението. Манастирът е едно средище за богат духовен и религиозен живот.

Златовръх се простира върху равнинен релеф, като изключение прави само малкото възвишение „Хисарлъка“. Заобиколено е от плодородни ниви, пасища, ливади, лозя  и овощни градини. Около селото има много чешми, изворчета и кладенци с бистра вода. Поминъкът на местното население е свързан със земеделие – лозарство и овощарство, както и с животновъдство. Населението на Златовръх към днешна дата наброява около 550 жители, предимно източноправославни християни.

В селото има още пощенска станция и здравна служба.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Сабри Наимов Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

с. Три могили

Кметски наместник: Рафет  Мухтаров Тел.: 03344/ 389 Пощенски код: 4263

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ