с. Златовръх

с. Златовръх

Кмет:
Славка Николова Голубятникова

Пощенски код: 4264
Тел.: 03322/ 2228


Село Златовръх се намира на 12 км. източно от гр. Асеновград - по левия бряг на р. Сушица.

Днешното име на асеновградското село Златовръх произхожда от легенди за близкото възвишение „Хисарлъка“, където било скрито голямо златно съкровище. Според една от версиите на легендата, златното съкровище в „Хисарлъка“ е пренесено от Еней от Троя, когато градът пада опожарен и разграбен.

Старото име на селото е Арапово, което е било наследено от наименованието на старо турско селище, основано при завладяването на България от османлиите. За кратко, в периода от 1925 до 1934 година, то носи името „Света Неделя“, на близкия Араповски манастир „Св. Неделя“. От редица исторически документи се знае, че районът  на село Златовръх е населяван от древни времена. В границите на днешното село е разкрито селище още от новокаменната епоха. При разкопки са намирани сечива от камък, ножове, брадви и други характерни за тогавашната епоха предмети. Наличните данни сочат, че в близост е съществувало и селище през тракийската епоха. В селското землище са разположени над 10 надгробни тракийски могили, като най-голямата сред тях е могилата „Елан тепе“ –  висока е 25 м и с диаметър 50 м. Проведените през 1960 г. археологически разкопки на възвишението „Хисарлъка“ установяват наличие на тракийско присъствие, което предполага тукашното тракийско селище да се е намирало на това място, а разкритите дебели крепостни стени подсказват, че то или част от него е било укрепено.

През римската епоха върху укрепеното тракийско селище е била издигната крепост – кастел, която най-вероятно е била свързвана с минавал в близост стар път, недалеч от главната пътна артерия на Балканите – Via Diagonalis (Диагоналния път). Укреплението е просъществувало и през ранновизантийската епоха (IV-VI век). В местността „Хисарлъка“ са разкрити и старобългарски землянки, което свидетелства, че след влизането на тези земи в пределите на българската държава през първата половина на IX век, тук е съществувало българско селище.

Настоящото училище ОУ "Климент Охридски" и НЧ „Светлина” в село Златовръх са построени през 1929 г. чрез доброволния труд на местните жители. Първото училище е основано още по време на турското господство. Впоследствие децата са се учили на четмо и писмо в Араповския манастир, където е имало килийно училище, докато през 1929 г. са построени сегашното училище и читалище.

В село Златовръх има също и църква „Света Троица“, изградена още през 1850 г. Голямо влияние върху духовния живот и самосъзнанието на местното население упражнява и Араповския манастир „Света Неделя“, който се намира на по-малко от километър от селото. Той е основан още през 1856 г. и е един от малкото полски манастири, построен по време на турското господство. В миналото е посещаван от сподвижници на Левски и от участници в Хайдушкото движение. За всичко това свидетелства Кулата на Ангел Войвода в манастира, която в момента  е превърната в музей. Ежедневно манастирът е посещаван от много туристи. Той има и аязмо с лековита вода, която според преданията цери различни болести, най-вече свързани със зрението. Манастирът е едно средище за богат духовен и религиозен живот.

Златовръх се простира върху равнинен релеф, като изключение прави само малкото възвишение „Хисарлъка“. Заобиколено е от плодородни ниви, пасища, ливади, лозя  и овощни градини. Около селото има много чешми, изворчета и кладенци с бистра вода. Поминъкът на местното население е свързан със земеделие – лозарство и овощарство, както и с животновъдство. Броят на жителите по настоящ адрес е 554 души, към 15.09.2020 г.

В селото има още пощенска станция и здравна служба.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Косово

Обслужва се от кмета на с. Нареченски бани: Димитър Бакалски Пощенски код: 4240 Тел.: 03342/ 2250

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Мюмюн Шаиб Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ