Социални Дейности

 

заместник-кмет

  • Община Асеновград, Пощенски код: 4230
  • (0331) 20-256; 6-40-24
  • стая 303

Новини

Повече пари за "Топъл обяд" в Асеновград

    Увеличава се стойността на разхода за единица продукт „Топъл обяд“. Изменението което влиза в сила от 1.3.2022г. касае увеличение на ставката за единица продукт - топъл обяд от 2,70 лв. на 2,90 лв. Общата сума за изпълнение на договора се променя от 325 746,63 лв. на 331 158,63 лв.  Финансирането…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ