Справка по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за стро


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ