Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2020 г.


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ