Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ