Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища при провеждане на общ. консултация относно Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ