Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ