Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ