Справка по чл. 26, ал. 5 от закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредбата за определяне на местни данъци на територията на община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ