Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно Одобряване на план - сметка за дейности по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г.


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ