Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на изменение на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Асеновг


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ