Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за администриране на местни такси и цени на права и услуги


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ