Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ