Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ