Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредбата за изменение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламен


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ