Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ