СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове относно Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Асено


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ