Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "ТУРИЗЪМ"


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ