Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове относно Приемане на Правилник за устройството и дейността на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ - Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ