СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормат. актове за постъп. предложения и станов. по проекта на план-сметката за дейност. по чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси за 2022г. и опред. размера на таксата за битови отпад. и цени на услуги за 2022г.


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ