Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проекта на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ