Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ