Общински план за развитие на Община Асеновград за периода 2014 - 2020 г.

2600

 

ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 2014-2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2020 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2018 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2017 Г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 2014-2020 Г.- приет с решение № 1568/ 09.07.2014 г. на ОбС

 
 
 
 
 
Последна промяна:
Свалете в pdf